• KENNA XU画廊
  廊主90年代自宅改造
  230㎡
  中国 深圳
  2018
 • 一叶荷亭
  微小移动建筑设计
  35㎡
  中国 深圳
  2020
 • 启迪当代艺术馆
  独栋商铺改造
  4000㎡
  中国 腾冲
  2020
 • Farnove 房车
  工业设计
  2.5 x 7.2m
  中国 深圳
  2015
 • DUBOIS 72
  游艇空间与室内设计
  200㎡
  英国 伦敦
  2015
 • 与妹岛和世先生
  三亚当代艺术馆开幕展
  600㎡
  中国 三亚
  2017
 • e当代美术馆
  保税区厂房改造
  1500㎡
  中国 深圳
  2014
 • e当代美术馆
  保税区厂房改造
  1500㎡
  中国 深圳
  2014
 • KENNA XU画廊
  廊主90年代自宅改造
  200㎡
  中国 深圳
  2018
 • 三亚当代艺术馆
  艺术地产综合体
  564㎡
  中国 三亚
  2016
 • ISAAC品牌集合店
  商铺改造
  1800㎡
  中国 宜宾
  2018
 • 三亚艺海棠
  顶层样板间定制设计
  260㎡
  中国 三亚
  2019
 • 友睦口腔深圳湾1号店
  旗舰店
  530㎡
  中国 深圳
  2019
 • 友睦口腔深圳湾1号店
  旗舰店
  530㎡
  中国 深圳
  2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
If you would like to contact us, please send an e-mail to one of the following addresses.
general, publication, exhibition (English / 中文) : press@daintegrating.com   |   internship & employment (English) : hr@daintegrating.com   |  buiseness: projects@daintegrating.com   +86(0) 18823383083  粤ICP备15105069号